På grunn av dårlig stand blir banen stengt fram til 1981.